Kalibracja termometrów eXacal

 

Termometry eXacal są kalibrowane w naszym własnym laboratorium kalibracyjnym DAkkS. Laboratorium jest niezależne od producenta, a dzięki pracy zgodnie z normami akredytacji DAkkS uzyskujemy pewność, że wszystkie kalibracje są zgodne z normami krajowymi i międzynarodowymi. Laboratorium kalibracyjne specjalizuje się w kalibracji referencyjnych czujników temperatury wykorzystując komórki punktów stałych oraz najnowocześniejszy sprzęt kalibracyjny.

 

Ustalanie niepewności pomiaru termometrów eXacal podczas kalibracji DAkkS

Kalibracja termometrów eXacal przeprowadzana jest w stałych punktach temperatury ITS-90 w zakresie od punktu potrójnego argonu do punktu krzepnięcia srebra. Taka kalibracja oznacza doskonałe niepewnościami pomiaru. Alternatywnie, termopary eXacal można kalibrować w zakresie temperatur od –80°C do 1200°C przy użyciu metody porównawczej. Niepewność pomiaru jest obliczana na podstawie wielu składników. W przypadku termometrów rezystancyjnych najważniejsze z nich to: powtarzalność, charakterystyka ITS-90, samonagrzewanie oraz histereza.

Niepewność pomiarowa termometrów precyzyjnych wg DAkkS

Fixed point

Temperature

Measurement uncertainty

 

Pt100 Typ L

Pt100 Typ M

Pt100 Typ N

Pt100 Typ H

Pt 100 Typ HS

Argon -189,3442°C 11 mK  
Mercury -38,8344°C 11 mK 5 mK 6 mK 6mK 6mK
Water 0,01°C 11 mK 6 mK 6 mK 6mK 6mK
Gallium 29,7646°C 13 mK 6 mK 6 mK 6mK 6mK
Indium 156,5985°C 11 mK 9 mK 10 mK 10mK 10mK
Tin 231,928°C 11 mK 10 mK 11 mK 11mK 11mK
Zinc 419,527°C 21 mK 21mK 21mK
Aluminium 660,323°C 25mK 25mK
(150mK @ 850°C)

Uncertainty of the eXacal precision thermometers during a DAkkS calibration at the calibration service Klasmeier. The indicated measurement uncertainties correspond to k=2, include an ITS-90 function and are indicated for the respective range.

Pytania dotyczące kalibracji DAkkS?