Produkcja

Precyzyjne termometry wykonane ręcznie

Wszystkie termometry precyzyjne eXacal wytwarzane są ręcznie z zachowaniem najwyższej staranności w firmie Klasmeier w Fuldzie w Niemczech. Poza konstrukcją termometrów, duży nacisk kładziony jest na prace badawcze, w tym rozwój własnych narzędzi i procesów produkcyjnych.
Do projektowania, produkcji i końcowej kalibracji DAkkS nie korzystamy z usług firm trzecich. Ta niezależność zapewnia wysoką jakość termometrów.

 

 

 

 
Produkcja maszynowa

Wymagane komponenty, takie jak uchwyty lub elementy prototypowe do dalszych prac rozwojowych,
są wytwarzane na miejscu poprzez obróbkę skrawaniem.


Noble metal welding process

Przewody  termopary oraz przewody łączące są w sposób precyzyjny spawane ręcznie. Wymagane do tego gazy wodór i tlen nie są magazynowane w butlach, ale są wytwarzane z wody na miejscu w procesie elektrolizy. Gwarantuje to absolutną czystość paliwa gazowego.

Spawanie laserowe

Wyjątkowo miniatorowe połączenia, takie jak przewody łączące czujnik temperatury, są spawane za pomocą precyzyjnych laserów pod mikroskopem.

Thermal treatment of thermal material

Naszą główną kompetencją jest ukierunkowana obróbka termiczna przewodów termoparowych. Nasze umiejętne procesy ‘wystarzania’ zapewniają metalurgicznie stabilny i termoelektrycznie jednorodny stan termopar eXacal.


Wygrzewanie termometrów rezystancyjnych

Termometry rezystancyjne są wygrzewane zgodnie z opracowanymi przez nas cyklami wygrzewania
w specjalnie do tego celu zaprojektowanym piecu wyżarzającym z cyrkulacją tlenu.

 

 Drukowanie 3D

Elementy izolacyjne oraz złożone elementy plastikowe wewnątrz uchwytów takie jak elementy zmniejszające naprężenia są produkowane z użyciem nowoczesnej metody druku 3D. Oznacza to wiele zalet. Złożone projekty są wytwarzane bez ręcznych modyfikacji oraz bez drogich narzędzi, dzięki czemu oszczędzamy pieniądze ale i mnóstwo czasu. Użycie druku 3D pozwala na wytwarzanie termometrów eXacal w sposób
w pełni dopasowany do oczekiwań klienta.

 

 


Skaner niejednorodności

Możliwe niejednorodności termopar eXacal są badane za pomocą skanera niejednorodności. Mobilne źródło ciepła sprawdza cały materiał termiczny punktu pomiarowego pod kątem lokalnych niejednorodności.

Skaner niejednorodności jest unikatowym I zastrzeżonym rozwiązaniem firmy Klasmeier. Dzięki niemu można w znaczący sposób poprawić jakość produkcji termopar eXacal:

  • Bardziej realistyczne uwzględnienie niepewności pomiaru
  • Lepsza kontrola obróbki termicznej
  • Poprawa jakości procesów produkcyjnych

 

Pytania dotyczące produkcji termometrów eXacal?

Osoba kontaktowa: Elke Seewald – e.seewald@klasmeier.com